København er fortsat en sikker og tryg by. Siden 2009 har utrygheden været stødt faldende, men for første gang i syv år er utrygheden steget det seneste år. Det er en udvikling, jeg er ked af. Også selv om utrygheden stadig er lavere, end den var i 2009, hvor vi startede vores tryghedsmålinger i København.
Overborgmester Frank Jensen
Københavns overborgmester Frank Jensen om undersøgelsen.
Her kan du downloade Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2017.
Se de samlede resultater for hele København