Artikel

Artikel

Velkommen til Trygheds-undersøgelsen

Københavns overborgmester Frank Jensen om undersøgelsen.

Tryghed skabes i stærke fællesskaber

København er fortsat en sikker og tryg by. Siden 2009 har utrygheden været stødt faldende, men for første gang i syv år er utrygheden steget det seneste år. Det er en udvikling, jeg er ked af. Også selv om utrygheden stadig er lavere, end den var i 2009, hvor vi startede vores tryghedsmålinger i København.

2016 har været et år med en anspændt situation i rocker- og bandemiljøet og med mange skyderier i byen. Det er voldsomt, når der bliver skudt der, hvor man bor. Det skaber naturligvis utryghed, og er helt uacceptabelt. Det hører ikke hjemme i vores by.

Det er en politiopgave at slå ned på banderne, og jeg er glad for, at politiet med den nye bandepakke får nye redskaber til at presse rocker- og bandemedlemmerne. Vi samarbejder med politiet om opgaven, fx har vi i partnerskabet for et trygt Nørrebro fokus på at undgå, at unge rekrutteres til bander og vi motiverer unge i bandemiljøet til exitforløb. Jeg håber, at politiet vil gå så langt de kan, for banderne har en stor aktie i at skabe utryghed i København.   

Tal fra politiet viser desværre også, at flere københavnere bliver udsat for kriminalitet – blandt andet sker der mange lommetyverier i vores by. Vi københavnere har tillid til hinanden, og det betyder, at vi ikke altid passer så godt på vores ting. Den tillid er der nogle, der udnytter. Derfor lancerer vi i juni sammen med Københavns Politi, turismeorganisationer, erhvervslivet og trafikselskaber den største lommetyverikampagne nogensinde i Københavns Kommune.

Tryghed er et afgørende fundament for det gode liv. I nogle bydele er få utrygge. I andre er borgerne mere bekymrede. Men alle har ret til et trygt liv, og derfor har vi stort fokus på at styrke trygheden i de bydele med mest utryghed.

I skoler, klubber og fritidstilbud arbejder vi hver dag for, at børn og unge har et alternativ til kriminalitet. Vi investerer i Københavns fysiske udvikling og arbejder for, at alle byområder er attraktive at bo i. Og i bydelene findes et væld at lokale initiativer, der er med til at styrke fællesskabet i København.

Tryghed skabes i fællesskab. Jeg vil gerne takke politiet, SSP, organisationer og frivillige ildsjæle, der alle er med til at løfte denne vigtige opgave. Vi skal fortsætte det stærke samarbejde for et trygt og sikkert København. 

Med venlig hilsen

Frank Jensen
Overborgmester i København