Artikel

Artikel

Om Tryghedsundersøgelsen 2015

  • Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne i Amager Øst, der henholdsvis bekymrer sig for og rent faktisk har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener.
Velkommen til Københavns Tryghedsundersøgelse 2015. Her på siden kan du læse om udviklingen i tryghed og kriminalitet i Københavns Kommune.

Undersøgelsens resultater kan bruges til at vurdere effekterne af det kriminalpræventive arbejde i København og til at følge op på kommunens strategi for en mere Sikker By. Læs mere om Københavns Kommunes Sikker By program.

Undersøgelsen har relevans for alle, der interesser sig for Københavns udvikling, og er samtidig et redskab, der giver værdifuld viden til politikere og praktikere, der beskæftiger sig med kriminalpræventivt og tryghedsskabende arbejde.  Undersøgelsen giver både et overblik over den samlede udvikling i tryghed og kriminalitet i byen og zoomer ind på udviklingen i de enkelte bydele samt i Tingbjerg-Husum og Urbanplanen på Amager Vest, hvor Københavns Kommune har etableret særlige tryghedspartnerskaber. Læs mere om vores tryghedspartnerskaber i Tingbjerg-Husum og i Urbanplanen.