Artikel

Artikel

Tidligere metode

Her kan du læse om, hvordan vi i 2016 har undersøgte trygheden i København.

Tryghedsundersøgelsen 2016 benytter to datakilder:

En spørgeskemaundersøgelse

Danmarks Statistik har stillet et repræsentativt udsnit af beboerne i de enkelte bydele en række spørgsmål om deres

  • overordnede oplevelse af tryghed i deres nabolag
  • oplevelse af tryghed i aften- og nattetimerne i deres nabolag
  • hvorvidt, der er steder i  nabolaget, hvor de er utrygge ved at færdes?
  • hvilke(n) af følgende typer kriminalitet og øvrige gener, de er bekymrede for: cykeltyveri, forsøg på indbrud, indbrud, støj fra naboer, støjgener i øvrigt, hærværk, graffiti, tilråb på gaden, gener fra grupper på gaden, ballade på gaden, tyveri, tyveri fra bil, biltyveri, trusler, røveri, vold, narkogener, misbrugere på gaden, salg af narkotika, salg af hash
  • hvilken af følgende typer kriminalitet og øvrige gener, de har været udsat for: tyveri, hærværk i nabolag, hærværk på egen ejendom, chikane, indbrud, trusler, røveri, vold, salg af hash og salg af narkotika
  • hvorvidt, der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København

I alt har 2.999 københavnere deltaget i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema.

Størstedelen af spørgsmålene blev også stillet i forbindelse med Københavns Tryghedsindeks, derfor kan udviklingen i besvarelserne følges tilbage til 2009.

Registrerede politianmeldelser for borgervendt kriminalitet

Tryghedsundersøgelsen viser udviklingen i anmeldelser for borgervendt kriminalitet i København opgjort pr. 1.000 indbyggere i årene 2009-2015. Heraf er en række gerningskoder ligeledes opgjort særskilt, så udviklingen i specifik kriminalitet som indbrud, røveri, tyveri, vold og våbenlov kan følges. 

Opgørelsen af politianmeldelser omfatter dels den kriminalitet, som borgerne har anmeldt, dels politiets egne registreringer af hændelser på patruljering eller ved opklaringsarbejde, de såkaldte 'initativsager'. Da initiativsagerne indgår i opgørelsen, vil politiets aktuelle indsatser påvirke anmeldelsestallet. En stigning i anmeldelsestal afspejler dermed ikke nødvendigvis øget kriminalitet men kan skyldes, at en større del af den begåede kriminalitet opdages og anmeldes.

Spørgsmål og svar til undersøgelsen