Amager Øst

Markant fald i utryghed og flere trygge beboere end i resten af byen
Københavnerne i Amager Øst oplever mere tryghed end københavnerne generelt. Andelen af utrygge beboere i bydelen er faldet fra 11 % i 2009 til 3 % i 2015.  Også i aften- og nattetimerne er andelen af utrygge beboere faldet fra 24 % i 2009 til 16 % i 2015. De typer kriminalitet, som flest beboere i bydelen bekymrer sig for, er cykeltyveri (57 %), forsøg på indbrud (54 %) og indbrud (54%). Af de typer kriminalitet/gener, københavnere bosat i Amager Øst er blevet spurgt om, har flest været udsat for hærværk på egen ejendom (17 %), tyveri (lommetyveri) (17 %) og chikane (11 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til.

Lavt niveau af kriminalitet 
I 2014 blev der i Amager Øst anmeldt 1.749 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 33 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er lidt under niveauet i 2009. Antallet af anmeldelser for borgervendt kriminalitet i bydelen er under niveauet for hele København, hvor der i 2014 var 78 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere.

Niveauet for anmeldelser i Amager Øst er for alle de opgjorte kriminalitetstyper lavere end eller svarende til gennemsnittet for Københavns Kommune. Lommetyveri er som i hele København den hyppigst anmeldte af kriminalitetstyperne, niveauet er næsten fordoblet siden 2009 men fortsat væsentligt lavere end gennemsnittet for byen. Indbrud og tyveri fra personbil er som i resten af byen de næsthyppigst anmeldte, men niveaet er for begge kriminalitetstyper markant lavere end i 2009. De øvrige opgjorte kriminalitetstyper ligger lavt og nogenlunde på niveau med 2009.

Fakta om bydelen

• Areal: 10 km2
• Antal beboere: 52.457   
• 9 % af alle københavnerne bor i Amager Øst    
• Andel børn/unge under 18 år: 17 %
• Andel ældre over 65 år: 10 %

Klik for en figur for mere information